Lokavtın

Lokavt Nedir?

lokavtın tanımı

İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren, işveren vekili veya işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir. Lokavtın üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar;

  • İşçilerin topluca işten uzaklaştırılması,
  • Faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda işten uzaklaştırılma,
  • İşveren veya vekilinin veya bir işveren kuruluşunun kararı gerekmektedir.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi