Ücretin Korunması

Ücretin Korunması Nasıl Olur?

ücretin korunmasıÜcret, işçilerin tek geçim kaynağı olarak kabul edildiği için kanun koyucu tarafından özel olarak güvence altına alınmıştır. Ücretlerin Dörtte birinden fazlası haczedilemez ve başkasına devir ve temlik olunamaz.