Kategori: Medeni Hukuk

Show Posts in

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk Konuları Medeni Hukuk Nedir? Medeni Hukukun Alt Dalları Hak Kavramı Hakkın Kazanımı Kişilik Haklarının Konusu Hakkın Kazanımında İyiniyet Hakkın Korunması Dava Nedir? Dava Çeşitleri Kişi ve Kişi Türleri Kişiliğin Başlangıcı Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Kişilerin Ehliyeti Fiil Ehliyetinin Şartları İkametgâh

İkametgah

İkametgah Nedir? Tanım: Şahısların başka şahıslarla olduğu kadar bir yer ile de bağlantısı vardır. Bu bağ iki şekilde olur. Bir şahsın belli bir Devlet ile bir bağlantısı vardır ki buna “Tabiiyet (uyrukluk)” denir. Bu kimse ülkenin belli bir yerinde “oturmak”, “iş ve aile ilişkilerini orada toplamış” bulunmaktır. İşte …

Fiil Ehliyetinin Şartları

Fiil Ehliyetinin Şartları Nedir? Fiil Ehliyet Nedir? Medeni Kanuna göre fiil ehliyeti, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır ifadesi kullanılır. 18 yaşını doldurarak fiil ehliyetine sahip olan kişi, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. 1-) AYIRT ETME GÜCÜNÜ SAHİP …

Kişilerin Ehliyeti

Medeni Hukuka Göre Kişilerin Ehliyeti Hak Ehliyeti: (Medeni haklardan yararlanma ehliyeti); Hak ve borç sahibi olabilme, yani hakların borçların öznesi olabilme iktidarıdır. Fiil Ehliyeti: (Medeni hakları kullanma ehliyeti): Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleri kendi lehin haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır. MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI: …

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Nedir? İki grupta toplanmaktadırlar. 1.İnfisah(Dağılma): Bir derneğin tüzel kişiliğinin belli hallerde herhangi bir işleme veya karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermesidir. 2. Fesih(Dağıtılma): Kendi yetkili organının kararı ile fesihtir. MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI: Medeni Hukuk Nedir? Medeni Hukukun Alt Dalları Hak Kavramı …

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Nedir? Gerçek kişilik iki halde sona erer. 1.Ölüm: Hakiki şahsiyeti sona erdiren hukuki bir olaydır. Bir Şahsın ölmüş olduğunun ispatı, nüfus kütüğündeki kayıtlarla veya kanuni karinelerle ispat edilebilir. 2.Gaiplik: Gerçek kişiliği sona erdiren nedenlerin bir diğeri de gaipliktir. M.K. md. 31’e göre “ölüm tehlikesi …

Kişiliğin Başlangıcı

Kişiliğin Başlangıcı Nedir? Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi: hukukta kişilik, çocuğun sağ olarak doğumuyla başlar ve ölüm ile son bulur. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. Gerçek kişilik; şahsiyet, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar. Çocuğun sağ olarak anasının vücudundan ayrılmış …

Kişi ve Kişi Türleri

Kişi ve Kişi Türleri Nedir? Kişi (şahıs) Kavramı Hukuk şahıslara ilişkindir. Hak da şahıslar içindir. Hak, hukuk düzeninin “şahıslara” tanıdığı yetkilerdir. Hukuk düzeni şahıs olarak yalnızca “insanları” kabul etmiş değildir. İnsanların yanında hukukun aradığı şartlan sahip bulunan “insan toplulukları” ile “mal toplulukları” da “şahıs “olarak kabul edilmektedir. Kişilik …

Dava Çeşitleri

Dava Çeşitleri Nedir? Hukuk Davaları: Tespit Davası, Eda Davası, İnşa-i Davalar Ceza Davaları: Kamu davası, Şahsi Dava İdari Davalar: İptal Davası, Tam Yargı Davası Dava Nedir? MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI: Medeni Hukuk Nedir? Medeni Hukukun Alt Dalları Hak Kavramı Hakkın Kazanımı Kişilik Haklarının Konusu Hakkın Kazanımında …

Dava

Dava Nedir? Dava, hakkı ihlal edilen kişinin hakkının yerine getirilmesi için mahkemeye başvurmasına denir. Dava Çeşitleri MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI: Medeni Hukuk Nedir? Medeni Hukukun Alt Dalları Hak Kavramı Hakkın Kazanımı Kişilik Haklarının Konusu Hakkın Kazanımında İyiniyet Hakkın Korunması Dava Nedir? Kişi ve Kişi Türleri Kişiliğin …