Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi

Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi Nedir?

Gerçek kişilik iki halde sona erer.

1.Ölüm: Hakiki şahsiyeti sona erdiren hukuki bir olaydır. Bir Şahsın ölmüş olduğunun ispatı, nüfus kütüğündeki kayıtlarla veya kanuni karinelerle ispat edilebilir.

2.Gaiplik: Gerçek kişiliği sona erdiren nedenlerin bir diğeri de gaipliktir. M.K. md. 31’e göre “ölüm tehlikesi içerisinde gaip olan (kaybolan)” veya “çoktan beri kendisinden haber alınamayan “bir kimse kaybolmuş sayılır. Yakınlarının talebi üzerine hâkim gaipliğine karar verebilir.

MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz