Kişilik Haklarının Konusu

Kişilik Haklarının Konusu Nedir?

Kişilik Haklarının Konusu

a. Maddi Bütünlük Üzerindeki Haklar: Herkes vücudunun, sağlığının ve hayatının her türlü haksız saldırılardan korunmasını talep edebilir.

b. Manevi Bütünlük Üzerindeki Haklar: Herkes, başkaları tarafından şeref ve haysiyetinin zedelenmemesini, sırlarının açıklanmamasını talep edebilir.

c. İktisadi Bütünlük Üzerindeki Haklar: Bir kimsenin iktisadi hayata serbestçe katılabilmesidir. Aynı şekilde bir kimsenin mali itibarının ve ödeme gücünün tanınması da konuya girer.

MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz