Hakkın Kazanılması

Hakkın Kazanılması Nedir?

Hakkın Kazanımı

Medeni hukuk açısından hakkın kazanımı iki şekilde olmaktadır.

1-Aslen Kazanım: Bir hakkın doğrudan doğruya ilk sahibi olarak iktisab edilmesine hakkın aslen iktisabı denir. Bir kimsenin sahipsiz bir malın mülkiyetini iktisap etmesi menkulde ihraz gayrı menkulde işgal adı verilen fiillerle olur. Kanunda öngörülen şartlarla ve belli bir zamanın da geçmesi ile bir kimse mülkiyetin hakkını elde edebilir. Buna kazandırıcı zaman aşımı denir.

2-Devren Kazanım: Hakkın bir şahıstan diğerine geçmesi halinde yeni hak sahibinin hakkı iktisab ediş tarzı devren iktisaptır. Devren iktisabı irade ile intikal hallerinde “intikal” deyimini ise daha geniş olarak iradeye dayanmayan halleri de kapsayacak şekilde kullanılır.

MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz