Kişilerin Ehliyeti

Medeni Hukuka Göre Kişilerin Ehliyeti

Hak Ehliyeti: (Medeni haklardan yararlanma ehliyeti); Hak ve borç sahibi olabilme, yani hakların borçların öznesi olabilme iktidarıdır.

Fiil Ehliyeti: (Medeni hakları kullanma ehliyeti): Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleri kendi lehin haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.

MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz