Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Nedir?

İki grupta toplanmaktadırlar.

1.İnfisah(Dağılma): Bir derneğin tüzel kişiliğinin belli hallerde herhangi bir işleme veya karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermesidir.

2. Fesih(Dağıtılma): Kendi yetkili organının kararı ile fesihtir.

MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz