Yargı Fonksiyonu

1.226
Yargı Fonksiyonu

Yargı Fonksiyonu Nedir?

Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Anayasa da düzenlenen Yüksek Mahkemeler Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare ve Mahkemesi Askeri Yargıtay’dır.

Hâkimler görevlerinde bağımsız olup, Anayasaya kanuna hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Anayasa Yargısı

Anayasa Mahkemesi, kanunların veya kanun hükmündeki kararnamelerin, TBMM iç tüzüğünün şekil ve esaslar yönünden Anayasaya uygunluğunu denetleyen mahkemedir. Gerektiğinde yüce divan olarak görev yapar.

Anayasa Mahkemesi, on bir asil dört yedek üyeden kurulur. İlgili kuruluşlar tarafından gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Anayasa değişiklikler sadece şekil yönünden anayasaya uygunluk denetimine tabidir, Milletlerarası anlaşmaların ( usulüne uygun yürürlülüğe giren ) anayasaya aykırılığı iddia edilemez.

Anayasaya uygunluk denetiminde ölçü norm, elbette Anayasanın kendisidir. Bunun dışında Milletlerarası Hukuk Kuralları, Hukukun Genel ilkeleri ve Atatürk ilke ve İnkılâpları ( devrimleri) de ölçü norm olarak kullanılır.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?