Ticari Unvanın Devri ve İntikali

Ticari Unvanın Devri ve İntikali Nedir?

Ticari Unvanın Devri ve İntikali

Ticaret unvanının devri ve intikali hakkında bilgiler:

  • Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın unvanındaki adı değişirse unvan olduğu gibi kalabilir.
  • Ortaklar arasında bir değişiklik halinde kural olarak unvan değişmez
  • Ticaret unvanı ancak ticari işletme ile birlikte devredilebilir.
  • Unvanda ismi bulunan ortak ortaklıktan ayrılırsa ayrılan ortağın yazılı muvafakati ile ismi unvanda kalabilir.
  • Unvanda ismi bulunan ortak ölürse ismi unvanda kalabilmesi için mirasçılarından izin alınır.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi