Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi Nedir?

Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar;

  1. Süreçlerin tanımlanması
  2. Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi
  3. Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

İLGİLİ KONULAR

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi