Kategori: Toplam Kalite Yöntemi

Show Posts in

Zihniyet Değişikliği

Toplam Kalite Yönetimi Zihniyet Değişikliği Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir. Daha önce denedik olmadı, Çok zaman alır Çok masraflı olur, ¨ Yeni sistemler gerekir, ¨ Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil ¨ Doğru olabilir ama… ¨ O konuda bir yazı yaz, ¨ Belki sonra, ¨ Bütçemiz buna imkan vermiyor, ¨ Şu …

Yönetimde Liderlik

Yönetimde Liderlik Nedir? Toplam kalite çalışmaları üst yönetimin liderliğinde başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Kalite hedeflerinin sürekliliği ve geleceğe aktarımı iş planına dahil edilmelidir. Lider ya da yöneticiler, toplam kalite çalışmalarının önemli bir unsuru olan kalite iyileştirme takımlarına katılmalı ve demokratik bir lider anlayışı içerisinde olmalıdırlar. Aşağıda hazırladığımız tabloda Klasik …

Verilere Dayalı Yönetim

Verilere Dayalı Yönetim Nedir? Hata oranı, devamsızlık yüzdesi, üretim süresi, kayıp zaman gibi performans ölçütleri ve müşteri tatmin seviyesi her bir fonksiyonel alan için belirlenmelidir. Bu ölçütler yönetimin yapacağı planlamaların temel girdisini oluşturmalıdır. Ayrıca sayısal veriler sürekli iyileştirme faaliyetinin başarısını ölçmek için gerekli olacaktır. İLGİLİ KONULAR Klasik Yönetici …

Toplam Kalitenin Gelişimi

Toplam Kalitenin Gelişimi Nedir? TKY’nin TARİHİ GELİŞİMİ TKK anlayışının firma çapında yerleştirilmesi amacı ile ortaya atılan ve izlenmesi önerilen yöntemler yukarıda da belirtildiği gibi 4 ana akım altında toplanabilmektedir. Deming yaklaşımı Juran yaklaşımı Crosby yaklaşımı Ishikawa (veya Japonya) yaklaşımı 4 yaklaşım da klasik kalite kontrol anlayışının endüstrinin gelişmesiyle …

Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi Nedir? Toplam Kalite Yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve …

Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri

Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri Nelerdir? Liderlik Müşteri Odaklılık Herkesin Katılımı Ve İletişim Sürekli İyileştirme “Kaızen” Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim Süreç Yönetimi Önlemeye Dönük Yaklaşım Sürekli Eğitim Ve Öğrenen Organizasyon İLGİLİ KONULAR Klasik Yönetici İle Lider Yönetici Arasındaki Farklar Toplam Kalitenin Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi …

Toplam Kalite Yönetimi Öncüleri

Toplam Kalite Yönetimi Öncüleri DEMİNG’ in Kalite Yaklaşımı 1930-1950 yılları arasında istatistiksel proses kontrol kavramını kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için oluşturup, geliştiren bir istatistikçidir. Japonya’da da bu konuda verdiği eğitimlerle daha sonra J. M. JURAN tarafından verilecek eğitimlere önemli bir alt yapı sağlamıştır. Deming, işletmede …

Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar

Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar Nedir? VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir. MİSYON: Örgütün varoluş amacı HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. SİNERJİ: Her …

Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme Nedir? TKY, sürekli daha yüksek kaliteye ulaşmak için üretim sisteminin tüm aşamalarının daha da iyileştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılmasını hedefler. Yöneticiler “en iyi olmak” vizyonu doğrultusunda, tüm çalışanlar israfı önlemek ve kaliteyi geliştirmek amacıyla çalışma yapmak üzere yönlendirilirler. Sürekli iyileştirme çalışmasına, çalışanlar bir takım anlayışı içinde baş …

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi Nedir? Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; Süreçlerin tanımlanması Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve süreç performansını …