Yönetimde Liderlik

Yönetimde Liderlik Nedir?

Toplam kalite çalışmaları üst yönetimin liderliğinde başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Kalite hedeflerinin sürekliliği ve geleceğe aktarımı iş planına dahil edilmelidir. Lider ya da yöneticiler, toplam kalite çalışmalarının önemli bir unsuru olan kalite iyileştirme takımlarına katılmalı ve demokratik bir lider anlayışı içerisinde olmalıdırlar.

Yönetici eğitimlerinden ody belgesi hakkında bilgi almak için https://www.udybelgesi.com/ody_belgesi_nasil_alinir.asp bağlantısından bilgi alabilirsiniz.

“Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir.” “Hataların %80’den fazlası sistemden kaynaklanır .”

KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ
KLASİK YÖNETİCİ LİDER YÖNETİCİ
Yönetir. Yönlendiricidir.
Mevcut düzeni sürdürür. Yenilik peşindedir.
Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi kendisindendir.
Yetkileri kendisinde toplar. Astlarını yetkilendirir.
İtaati vurgular. Katılımı vurgular.
Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır.
Belirlenmiş amaçlara hizmet eder. Yeni amaçlar ortaya atar.
İşi doğru yapar. Doğru işi yapar.
Kontrolü vurgular. Güveni esas alır.
Başarıları kendine mal eder. Ekibini başarıya götürür.
Bilgiyi saklar. Bilgiyi yayar.
Hatasını kabul etmez, hata yapanı affetmez. Hatasını itiraf eder, hata yapanı affeder.
Kendinden başkasını düşünmez. Herkesin kendisi gibi davranmasını ister. Ekibini  korur.                                                                                   Herkesin potansiyelinin ortaya çıkmasına rehberlik eder.