Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri

Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri Nelerdir?

  1. Liderlik
  2. Müşteri Odaklılık
  3. Herkesin Katılımı Ve İletişim
  4. Sürekli İyileştirme “Kaızen”
  5. Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim
  6. Süreç Yönetimi
  7. Önlemeye Dönük Yaklaşım
  8. Sürekli Eğitim Ve Öğrenen Organizasyon

İLGİLİ KONULAR

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi